Загальні вимоги до якості зерна:

Якість зерна – це сукупність властивостей та ознак (біологічних, фізико-хімічних, технологічних, споживчих), які визначають придатність зерна до вживання за призначенням.

Під показниками якості зерна розуміють характеристику його властивостей, які формують якість. Розрізняють базисну і граничну норми якості зерна. Базисною є норма показника якості зерна, відповідно до якої проводять розрахунок при його прийманні. Гранична – це норма показника якості зерна, яка встановлює гранично допустимі вимоги до якості заготівельного і постачального зерна.

Система визначення якості зернових продуктів включає стандарти на зерно і продукти його перероблення, методи контролю показників якості, мережу акредитованих лабораторій хлібоприймальних підприємств, державну систему інспектування та контролю якості зерна.

Показники якості партій зерна поділяють на:

1. показники якості зернової маси - вологість, сміттєва домішка, натурна маса, зараженість комірними шкідниками;

2. показники якості основного зерна: тип, абсолютна вага, скловидність і плівчастість, вирівненість, свіжість і доброякісність.

Важливими показниками якості зерна, крім органолептичних, є вологість, натурна маса, склоподібність, кількість та якість клейковини (для пшениці), сміттєва домішка (мінеральна, органічна та інша), шкідливі та зернові домішки, зараженість шкідниками хлібних запасів. Ці показники нормуються стандартами. Деякі показники характеризують якісний бік зерна, але не нормуються стандартами (маса 1000 зерен, хімічний склад тощо).

Велике практичне значення має органолептична оцінка якості зерна, оскільки дає попереднє уявлення про переваги зернової маси. До органолептичних показників якості зерна належать колір, запах, смак.

Більш детальну інформацію про вимоги до якості сільськогосподарських культур ви можете отримати в документах НАЦІОНАЛЬНОГО СТАНДАРТУ УКРАЇНИ згідно ДСТУ відповідного класу рослин.